"Господь дає мудрість, з Його уст знання й розум!" (Біблія, приповісті Соломона 2:6)
 
Адреса: м. Київ, вул. Генерала Пухова, 2 (Святошинський р-н).

·    Телефон: (044) 407 16 95

·    E-mail: info@reka.kiev.ua


Загальноосвітня  християнська школа   "Ріка життя",   міста Києва

 
Відео     Facebook

Загальна інформація

"Блаженні непорочні в дорозі, що ходять Законом Господнім!

Блаженні, хто держить свідоцтва Його, хто шукає Його всім серцем,

і хто кривди не робить, хто ходить путями Його!"

(Біблія. Псалом 118:1-3)

            Вустами мудрого царя Соломона (Пс.126:3) Слово Боже (Біблія) називає дітей спадком від Господа, нагородою від Нього. Цей спадок і ця нагорода подаровані, перш за все, батькам цих дітей, але не тільки їм, але і всьому суспільству. І, безумовно, Бог довіряє дітей також і вчителям, які за своїм покликанням повинні сіяти розумне, добре, вічне у дитячих серцях.

            Таким чином, завдання кожного вчителя-християнина полягає в тому, щоб здійснюючи навчально-виховний процес, зуміти посіяти в дитячих душах добре, розумне і вічне зерно духовної спадщини українського народу. Що може бути благороднішим і прекраснішим, ніж місія вчителя-християнина? Вчителя, який всі свої обдарування використовує для спасіння  дитячих душ, які черпають необхідні істини із живого джерела ріки життя. Ось чому саме таку назву має наша школа – «Ріка життя».

            Спеціалізована християнська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов (англійської і німецької) «Ріка життя», приватної форми власності. Ось, як це відбувалося:

 • 1997 рік – народження ідеї створення у Києві загальноосвітньої школи з орієнтацією на християнські цінності моралі та етики. Ця ідея належала Рінусу Гаутману (Голландія), Данилові Виноградському (м. Житомир), Людмилі Величко (м.Київ).
 • Школа почала свою діяльність з 1999 року.
 • 2002 рік – отримання ліцензії на І-ІІІ ступінь навчання.
 • 2004 рік – створення проекту і початок будівництва будівлі школи.
 • 1 вересня 2006 рік – урочисте відкриття приміщення щойно збудованої будівлі для навчання – школи «Ріка життя». 
 • 2011 рік  – отримання ліцензії на здобуття базової загальносередньої освіти.
 • 2017 рік – отримання ліцензії на здобуття повної загальносередньої освіти, перший випуск 11 класу.

Сьогодні СЗШ «Ріка життя» - це триповерхова цегляна споруда з просторими світлими класами, широкими коридорами, бібліотекою, спортивною залою, приміщенням для харчування, медичним кабінетом. Школа має достатню матеріально-технічну базу для забезпечення навчально-виховного процесу. Всі учні і вчителі забезпечені навчальною та методичною літературою, яка відповідає вимогам МОН України. Склад учнів неоднорідний, проте переважна більшість вчителів – це свідомі християни, а отже – це спаяний колектив однодумців, який використовує у своїй роботі:

·         інноваційні методичні методики;

·         уроки християнської етики;

·         приділяє увагу музично-поетичному розвитку учнів;

·         поглиблене вивчення англійської та німецької мов;

·    допомогу батькам у формуванні християнських цінностей у свідомості дітей, їхнього духовного і культурного світобачення;

·         сприяння гармонійному і всебічному розвитку дітей.

Сім’я – це та суспільна ланка, яка створює ланцюг, що утримує на собі цілу державу. На жаль, цей ланцюг сучасної України надто слабкий. Тому педколектив СЗШ «Ріка життя» приділяє велику увагу залученню батьків до участі у шкільних справах, формуючи в них почуття небайдужості до рідних дітей, зацікавленості у їхньому шкільному житті, навчальних успіхах, вміння знаходити в своїй дитині те, за що її можна похвалити, пишатися нею.

Адреса СЗШ «Ріка життя»: 03148 м.Київ, вул. Генерала Пухова, 2. Телефон: 407 16 95

Директором школи є Сідляренко Ірина Олегівна, вчитель англійської мови та літератури.

Заступник директора з НВР Івашина Євгенія Василівнавчитель-методист української мови та літератури, є автором підручників «Українська мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання», авт. С.Г.Гаврилюк, Є.В.Івашина.- Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2006 рік. – 256 стор.; іл. Рекомендований Міністерством освіти і науки України (№ 1/11-2611 від 01.06.2006 р.); «Українська мова. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання. Авт. С.Г.Криган, Є.В.Івашина.- Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2006 рік. – 256 стор.; іл., рекомендований Міністерством освіти і науки України (№ 1/ 11-2357 від 25.05.2006 року). Була членом редакційної комісії по створенню підручників з рідної мови для початкової школи.

Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. Організація науково-дослідної та експериментальної роботи.

На даний момент вчителі школи застосовують електронну техніку (комп’ютер, проектор, DVD) в процесі уроку. Науково-методичною темою школи є «Забезпечення високого рівня освіти та вихованості школярів на основі формування християнського світогляду», для реалізації якої вчителі впроваджують та інтегрують Слово Боже в навчальний процес, використовують нестандартні форми проведення уроків: уроки-вікторини, міжпредметні уроки та ін.

Основними документами, якими керується педагогічний колектив у своїй діяльності з питань організації методичної роботи в школі, є Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Положення про спеціалізовану школу з поглибленим вивченням іноземних мов та інші.

У школі обраний напрямок впровадження особистісно орієнтованого навчання для підвищення ефективності уроку. Вибору передував аналіз стану навчально-виховного процесу, методичної роботи за попередні роки існування школи.

Основним об’єктом аналізу виступало внутрішньошкільне середовище: результати успішності учнів, їх рівень розвитку, вихованість; стан матеріально-технічної бази, фінансування; інтелектуальний та творчий потенціал педагогів; традиції школи; резерви, можливості; недоліки, прорахунки тощо.А також зовнішнє середовище: нормативно-правова база, програмне забезпечення, особливості соціуму, запит батьків. Аналіз показав, що школа знаходиться на достатньому рівні оптимального функціонування і має непоганий інтелектуальний, матеріально-технічний потенціал для переводу системи роботи на більш високий рівень розвитку. замінити. Працюючи над реалізацією методичної теми «Впровадження активних, інтерактивних методів і форм організації навчально-виховного процесу для формування учнівських компетенцій», у школі були проведені педради з наступних тем:

2008-2009 н.р. – «Колективна думка: про підсумки навчально-виховної роботи у 2007-2008 н.р. Перспективи розвитку навчально-виховної роботи в школі у 2008-2009 н.р.»;

2010-2011 н.р. – «Співпраця педагогічного колективу і батьків учнів у реалізації навчально-виховних задач школи»;

2011-2012 н.р. – «Особистісно орієнтована освіта – умова саморозвитку гідності учня»;

2012-2013 н.р. – «Особистісна гідність активних дітей у педагогічному процесі школи».

2013-2014 н.р. – «Про підсумки 2012-2013 н.р. та завдання щодо підвищення якості освіти школярів у 2013-2014 н.р.»;

«Реалізація науково-методичної теми у навчально-виховному процесі. Роль потенціалу уроку в підвищенні рівня якості навчання у школі; реальні можливості щодо подолання неуспішності учнів»;

«Про зайнятість учнів у позаурочний час. Роль класних годин та годин спілкування з учнями у формуванні їх світогляду та культури поведінки».

Педагогічній раді у структурі методичної роботи в школі належить особливе місце, позаяк, з одного боку, вона виступає як постійно діючий колегіальний орган управління школою, а з другого – як дієвою формою масової внутрішньошкільної методичної роботи.

У школі створено такі методичні обєднання:

  • МО вчителів початкової школи та ГПД, методична тема: « Роль особистісно орієнтованого навчання у розвитку і саморозвитку учнів початкової школи»; 
  • МО вчителів гуманітарно-естетичних предметів,  методична тема: «Застосування інтерактивного навчання на уроках мови та літератури»;
  • МО вчителів іноземних мов, методична тема: « Розробка, апробація і впровадження активних методів і форм для навчання учнів іноземній мові»;
  • МО вчителів природничо-математичних предметів, методична тема: «Формування правильної мотивації навчання в учнів».

На засіданнях МО вчителів розглядаються питання щодо методів, форм і засобів викладання; на методичних нарадах піднімаються питання підвищення педагогічної майстерності вчителів, підняття рівня та якості знань учнів, наприклад: «Методика здійснення контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи», «Вимоги до сучасного уроку», «Забезпечення індивідуального підходу в навчанні»; психолого-педагогічні семінари; розглядаються питання нестандартних, оригінальних засобів та методів педагогічного впливу на учнів.

 Підвищенню фахової майстерності педагогів школи сприяла також в значній мірі їх участь у міжнародних конференціях МАХШ (Міжнародна асоціація християнських шкіл в країнах СНД та Балтії) та Всеукраїнських конференціях Центру сприяння розвитку християнської культури та освіти» (м.Житомир), які проводяться щороку під час зимово-весняних та літніх канікул. 

Також педколективом школи взят курс на розвиток плідної методичної роботи з учнями. Це учнівські конкурси, виховні заходи, бібліотечні уроки різних форм, індивідуальні та додаткові заняття для учнів з предметів, у вивченні яких вони мають невтішні результати.

Матеріально-технічна база

Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу:

 • Приміщення школи побудовано у 2006 році за індивідуальним, нетиповим, проектом, розробленим київським архітектором Левандовським Л.М., і розрахована на 140 посадових місць.
 • Будівля школи має три поверхи та цокольне приміщення. На першому, другому і третьому поверхах розташовані навчальні кабінети, ігрова кімната, бібліотека, у цокольному приміщенні знаходяться гардероб для учнів, медичний кабінет, їдальня. 
 • Водопостачання школи відбувається зі свердловини, глибина якої 18 м. Подача води здійснюється насосною станцією, потужність якої 1200 ват. 
 • Опалення школи здійснюється самостійно.
 • Водовідвід та каналізація здійснюються через міську каналізацію. 

Зовнішня естетична культура закладу задовільна: навчальні кабінети відповідають санітарно-гігієнічним нормам, світлі; облаштовані відповідними меблями. Учнівські парти одномісні, промарковані. В кабінетах початкової школи є ігрові куточки з іграшками, настільними іграми.

 Дотримання техніки безпеки, охорони праці:

·  Меблі в навчальних кабінетах закріплені, є куточки, де розміщенні правила техніки безпеки, дорожнього руху та пожежної безпеки;

· На стінах коридорів розміщені схеми евакуації на випадок небезпечних ситуацій під час навчального процесу; стенди з техніки безпеки, ЦО, правил дорожнього руху;

·   Школа оснащена сучасною системою протипожежного оповіщення.

Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів:

·         Кількість навчальних кабінетів – 11; ігрова кімната – 1, бібліотека – 1, спортзал – 1;

·         9 кабінетів оснащенні аудіо-відеотехнікою; у музичному кабінеті, ігровій кімнаті, в 04 та 13 кабінетах є фортепіано.

Забезпеченість навчально-методичною та довідковою літературою, ефективність їх використання:

·  Загальна забезпеченість школи (бібліотеки) художньою літературою - 1782 примірників.

·         В тому числі:

     - енциклопедії та інша словникова література: 186 примірників;

     -  число книг (художньої літератури) на одного учня складає 18 примірників.

·         Забезпеченість вчителів навчальними програмами та науково-методичною літературою – 865 примірників.

           Загальний фонд – 2833 примірників.

·                      Забезпеченість підручниками: 1-4 класи – 1312 примірників; 5-9 класи – 1480 примірників; 10-11 класи – 478 примірників. Всього: 3270 примірників.

Фонд шкільної бібліотеки постійно поповнюється, оновлюється за рахунок спонсорської підтримки, подарунків від батьків учнів школи. Науково-методична література для вчителів активно використовується для підготовки до уроків, вивчення та опрацювання на методичних нарадах, для підготовки педрад, нарад, психолого-педагогічних семінарів. З метою заохочення учнів школи до читання, проводяться читацькі конкурси, вікторини, тематичні виставки; найактивніші протягом року читачі нагороджуються в кінці року почесними грамотами, призами.

 Фінансове забезпечення діяльності закладу.

Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів «Ріка життя» є школою недержавної форми власності, засновником якої є незалежна Церква євангельських християн баптистів "Храм спасіння" (пастор Величко М.К.), неприбутковим закладом; функціонування школи забезпечується добровільними пожертвуваннями, в першу чергу, батьків учнів, а також спонсорської підтримки як приватних осіб, так і християнських благодійних організацій із Нідерландів (ініціатор Рінус Хаутман, колишній мер міста Ньюлекерланд) та міжнародна місія BIEM.

Виховна робота

Метою виховної роботи в школі є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Пріоритетом у виховній роботі педколективу школи є реалізація особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі шляхом:

·         Залучення учнів до національної та світової культури;

·         Збереження їх морального та фізичного здоровя;

·         Виховання патріотизму, громадської свідомості;

·         Інтелектуальної та духовної підготовки особистості;

·         Забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, формування в них життєвої компетентності.

Планами виховної роботи класних керівників, які зорієнтовані на загальношкільний навчально-виховний план, національну програму «Діти України», охоплені такі напрямки виховання, як національно-патріотичне, духовно-моральне, художньо-естетичне, екологічне, трудове, фізичне, превентивн правове.

     У понеділок і п’ятницю перед початком занять згідно комплексної програми духовного розвитку школи проводяться загальношкільні лінійки, теми яких складають чотири блоки, відповідно до яких проводяться і виховні заходи як загальношкільні, так і класні:

·         І блок (І четверть) – «Бог»: Творець (захід – Свято першого дзвоника); Любов (захід – «Школа – онкохворим дітям»); Вседержитель (захід – Тиждень безпеки життєдіяльності. День здоровя); Всемогутній (захід – Тиждень, присвячений історії християнства на території України); Особистість (захід – відзначення Дня працівників освіти).

·         ІІ блок (ІІ чверть) – «Людина»: Душа: почуття (захід до Дня визволення Києва від німецько-фашистських загарбників); Душа: розум (захід – Тиждень науки і творчості); Душа: воля (захід – акція «Школа – онкохворим дітям»); Дух – віра (захід – вшанування пам’яті жертв Голодомору); Дух: віра, надія, любов. Час.Очікування. (захід- участь у ІІ етапі Всеукраїнськиї шкільних олімпіадах).

·          ІІІ блок (ІІІ чверть) – «Я і суспільство»: Сім’я. Друзі. Клас. Школа ( захід – аттестаційна експертиза школи, внутрішньокласні заходи); Місто. Київ(захід – тиждень географії, історії рідного краю та літератури); Народ. Україна (захід – благодійний ярмарок); Всесвіт. Історія (захід – тиждень всесвітньої історії та літератури);

·         IV блок (IV чверть) – “ Я і оточуючий світ» : Спасіння. Пасха (захід – загальношкільне свято: учні, батьки, вчителі); Людина – правитель (захід – День самоврядування в школі учнівської адміністрації); Природа. Екологія (захід – тиждень природничих дисциплін); Праця (захід – тиждень упорядкування території школи); Культура (захід – вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни); Діалог культур (захід – День школи і сім’ї); Час. Літо. Висновки (заходи:Свято останнього дзвоника; акція «Школа – дітям вулиці», проект «Субота для підлітка»).

Значна увага приділяється позашкільним заходам: відвідуються музеї, театри, промислові підприємства, екскурсії по місту.

Традиційними є  тижні  Біблії у школі. Це конкурси класних настінних газет, на кращих знавців біблійних подій та їх героїв, виставки малюнків, поробок, макетів, костюмовані міні-вистави тощо.

Під час весняних канікул 2009 року школа гостинно прийняла понад 1600 учасників І Всеукраїнського фестивалю учнів недільних християнських шкіл, який проходив під гаслом «Твоє майбутнє», а від червня 2009 року  стала проводитися благодійна акція «Школа – дітям вулиці», до якої залучаються діти,  які проживають у мікрорайоні школи. Для цих дітей організуються ігри, спортивні змагання, відеозал, уроки з християнської етики, заняття художньої творчості.

У школі є:

·        Педагогічна філософія, що визначає місію школи та її базові підстави;

·       Неоднорідний контингент учнів та орієнтація на здібності, нахили, потреби й життєві плани кожного з них;

·       Гнучка організація навчально-виховного процесу з урахуванням динаміки розвитку школярів;

·        Спадкоємність на всіх етепах навчання й розвитку вихованців;

·   Підтримка педагогів-дослідників, які працюють в інноваційному режимі творчого пошуку, зорієнтованого на орієнтацію продуктивного навчання та особистісних досягнень учнів;

·         Науково-методичне забезпечення.

Мета і завдання навчального закладу:

 • Готувати конкурентноздатного випускника школи, спроможного до самореалізації та створення гідного людини рівня життя в суспільстві на засадах духовно-моральних принципів як людства в цілому, так і українського народу зокрема;
 • Стимулювати в педагогічному колективі пошук нових засобів навчання і виховання учнів, творчий підхід, активність учителів, прагнення їх до самоосвіти, оволодіння сучасними технічними засобами навчання;
 • Досягати якісно нового рівня у вивченні базових навчальних предметів;
 • Забезпечувати духовну свідомість, інтелектуальний розвиток, формування особистісних якостей та індивідуальних здібностей, конструктивне вивчення основ наук;
 • Здійснювати духовно-моральне, національно-патріотичне виховання учнів, розвивати в них громадянську свідомість та естетичні навички.

Розвиток передбачає:

 • Підвищення рівня інтелектуального потенціалу;
 • Реалізацію особистісних якостей: творчих (креативних), пізнавальних (когнітивних), діяльнісних;
 • Розвиток комунікативних здібностей.

Навчання передбачає:

 • Оволодіння теоретичними основами знань;
 • Оволодіння основними видами освітньої діяльності.

Нормативно-правова база:

 • Конституція України;
 • Закон України «Про загальну середню освіту»;
 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад;
 • Концепція 12-річної загальноосвітньої школи;
 • Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття», Київ, 1994 р.);
 • Національна доктрина розвитку освіти;
 • Нормативно-правові акти про освіту;
 • Державні стандарти;
 • Державні програми з навчальних дисциплін та додаткових курсів;
 • Моделі змісту різнорівневої освіти: базова; на рівні Держстандарту; варіативна на поглибленому рівні; різноманітні системи навчання.

Очікувані результати освіти:

 • Сформованість соціальних якостей особистості;
 • Сформованість базових знань;
 • Сформованість уміння користуватися базовими технологіями застосування знань і практичних навичок;
 • Сформованість здібностей (загальних і спеціальних), прагнення до постійного розвитку, духовного збагачення, безперервного навчання, самостійної діяльності.

Партнерські звязки:

Школа співпрацює також з педколективами шкіл України подібного типу, а саме: ЗОШ І – ІІ ступенів «Надія», м.Чернівці; ЗОШ І – ІІІ ступенів «Початок мудрості», м. Харків; ЗОШ І – ІІ ступенів «Райдуга», м. Одеса; ЗОШ І – ІІІ ступенів «Сяйво», м. Житомир; ЗОШ І – ІІ ступенів «Стежинка», м. Ізмаїл; була членом Міжнародної асоціації хриятиянських шкіл (МАХШ) у країнах СНД і Балтії з 1999 року, а з 2016 року є членом МАРХО (Міжнародного альянсу з розвитку християнської освіти) і щороку вчителі школи «Ріка життя» беруть участь у міжнародних науково-методичних конференціях асоціації, на яких відбувається обмін досвідом у викладанні предметів з біблійною інтеграцією.

"Центр сприяння розвитку християнської культури та освіти в Україні». Підтримує партнерські зв’язки зі школами подібного типу, які є також членами Культурно-просвітницького Центру, у містах Житомир, Харків, Чернівці, Ізмаїл.

Організація відпочинку та оздоровлення учнів, педагогічних працівників:

Щоліта засновники школи організують відпочинок дітей у християнському таборі «Тиха пристань», який знаходиться на Азовському морі (Приморський район Запорізької області). Діти-сироти та діти із багатодітних сімей відпочивають у таборі за кошти спонсорів. Влітку 2009 року було оздоровлено біля 50 дітей. До табору може поїхати за бажанням будь-хто із учнів, а також їхні батьки і вчителі, як попрацювати, так і відпочити.

Крім того, один раз у два роки діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти із малозабезпечених чи багатодітних сімей відпочивають протягом травня-червня у Нідерландах за сприяння місії OGO, Нідерланди. Для дітей влаштовуються екскурсії та інші види активного відпочинку тими сім’ями, в яких вони проживають.

Побачити життя школи ви можете на нашому каналі: Відео-канал школи "Ріка життя"